Tillgång till arkivmaterial och böcker

I Helsingfors

Ungefär hälften av våra samlingar finns på Riddaregatan 5. Är samlingen placerad här kan du beställa fram arkivmaterial på plats i kundtjänsten. Framtagning av material från magasinet sker kl. 9–15.30. Material och böcker som ska studeras kvällstid ska beställas fram på förhand.

En del av vårt material i Helsingfors finns på Nationalbiblioteket. Kontakta Nationalbibliotekets kundtjänstkk-erik@helsinki.fi .

Hämtningar ur Svenska Teaterns arkiv, som är placerat på Broberget sker onsdagar kl. 10.00. Materialet levereras till kunden från och med kl. 12.00.

Hämtningar ur Sarvlaks arkiv sker enligt överenskommelse.

Söker du en bok? Den kan vara placerad i ett av våra lager. Kontakta oss senast ett dygn i förväg.

Information om var materialet är placerat hittar du i objektets metadata, i fältet Placering:

Placering

Placering


I Vasa

Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.