Sökning

Dramadatabasen Daniel

Daniel är en databas som i första hand innehåller dramatik skriven på svenska av författare i Finland. I princip omfattar den alla slag av scentexter och arrangemang för scenen. Kronologiskt löper databasen från 1819 fram till senaste kalenderår.


Sök i databasen Daniel


Hur använda databasen

Databasen är indelad i författare och pjäser. Dessa är kopplade till varandra så att man kan gå från författarens namn till uppgifter om författaren samt en lista på pjäser som han eller hon skrivit. Därifrån kan man gå vidare till varje enskild pjäs med uppgifter om den. Från pjäsens uppgifter kan man gå vidare till uppgifter om iscensättningar av pjäsen. Man kan också gå tillbaka till författaren från pjäsen. Samma sak är möjlig från iscensättningarnas uppgifter, därifrån kan man gå direkt till författaren eller också till pjäsen. I pjäsuppgifterna finns uppgifter om pjäskategori och om eventuella översättningar, recensioner, publiceringar och iscensättningar av pjäsen i fråga. Tillkomstår betyder i allmänhet det år pjäsen uruppförts.

Kategori (i pjäsuppgifterna) är än så länge inte en sökbar uppgift. Kategori informerar ibland om vilket slag av drama/pjäs det handlar om (t.ex. skådespel, hörspel, tv-drama), ibland är det en genrebeteckning (lustspel, komedi, tragedi o.s.v.). Ofta begagnas också den beskrivning som stod på den ursprungliga affischen eller pjäsens försättsblad. Då handlar det ofta om en underrubrik (t.ex. lustspel i tre akter).


Användarrespons

Ett faktaregister som detta blir aldrig fullständigt. Därför är vi mycket tacksamma om du vill låta oss ta del av den information om finlandssvensk dramatik som du besitter och databasen saknar. Informationen uppdateras av Labbet rf. Kontakt: labbetrf@gmail.com.


Bakgrund

Dramadatabasen Daniel har möjliggjorts genom medel som Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska kulturfonden beviljat litteraturvetenskapen vid ÅA, där projektet uppstått. Daniel administreras sedan år 2008 av Svenska litteratursällskapet i Finland och uppdateras av Labbet rf.


Iscensättningar av finlandssvensk dramatik på finskspråkiga teatrar har bara dokumenterats sporadiskt. Vi hänvisar till databasen Ilona på Teaterinfo Finland.


Dataskydd

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den nationella lagstiftningen som gäller dataskydd. Läs mera.