Haku

Tietokanta Fiska

Bibliografinen tietokanta ruotsin kielen tutkimuksesta Suomessa

Fiskaan on koottu kielitieteellistä tutkimusaineistoa ruotsista äidinkielenä Suomessa. SLS:n arkisto ylläpitää tietokantaa.

Tietokantahakuja voi tehdä vain ruotsiksi.


Fiska-tietokantaan


Hakuohjeet (ruotsiksi)

De sökta titlarna visas kronologiskt i träfflistan, med de nyaste titlarna först.

Om man skriver in sökord i flera sökingångar läggs ett "och" automatiskt ut mellan dem, det vill säga alla sökorden skall förekomma i en post.

Flera sökord i en och samma sökingång betyder också att alla sökorden skall återfinnas.

Högertrunkering sker automatiskt. För vänstertrunkering används asterisk.

T.ex. för att få träffar med både Kronoby och Cronoby kan man söka på *ronoby. För frassökning används citationstecken, t.ex. "svenskan i Finland" . Fritextsökning: Sökningen omfattar alla fält i databasen.

Författare: Namn på författare och redaktörer eller utgivare. Namnet kan skrivas fritt, t.ex. Ahlbäck Olav eller Olav Ahlbäck. (Redaktörers och utgivares förnamn anges endast med initialer.)

Titel: Titel på bok eller artikel, inklusive undertitlar. Sökning på en boktitel ger också träff på de eventuella artiklar som ingår i den. Man kan skriva ut hela titeln men det går också att ange bara några ord ur titeln i vilken ordning som helst, t.ex. Reuters rutor, ordbok folkmål eller slang helsingfors.

År: Utgivnings- eller tryckår. Sökning på artiklar och böcker utgivna under en viss tidsperiod kan göras med tre punkter mellan årtalen, t.ex. 2000...2002.

Serie: Namn på skriftserier, tidskrifter, årsböcker etc. Sökning på serie/tidskrift ger träff på de eventuella artiklar som ingår.

Finns på www: Då denna ruta är ikryssad visas bara de artiklar som finns tillgängliga på nätet


Tietokannan sisältö (ruotsiksi)

Bibliografin omfattar monografier och artiklar om svenska språket i Finland, dvs. svenska allmänspråket i Finland, finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m. Även populärvetenskapliga artiklar skrivna av forskare ingår, liksom artiklar om rätt snäva fenomen som enskilda ord. Gränsdragningarna har givetvis ofta varit svåra. Vad gäller forskning av allmänsvensk eller allmän språkvetenskaplig karaktär har sådan i regel tagits med då materialet till stor del varit finlandssvenskt. Recensioner ingår inte, förutom längre recensionsartiklar.

Bibliografin gäller svenska som modersmål och följaktligen ingår ingen litteratur om svenska som andraspråk i Finland, inte heller språkbad. För litteratur om språkbad hänvisas till Åbo Akademis Publikationer inom språkbad – ofta utgör finlandssvenska elever kontrollgrupp vid forskning som berör språkbad i Finland. Namnforskning omfattas inte heller av Fiska-bibliografin.

I den bibliografiska databasen ingår inte artiklar ur tidningspressen eller återkommande språkspalter. Likaså har opublicerade akademiska avhandlingar, liksom allt annat opublicerat material, utelämnats.


Materiaali (ruotsiksi)

Databasen bygger främst på två bibliografier: Helena Solstrand-Pipping (1990): En bibliografisk översikt över studiet av finlandssvenskan och Johanna Mara (1998): Bibliografi över dialektologisk litteratur om de finlandssvenska dialekterna, publicerade i Svenskan i Finland 1 respektive Från Pyttis till Nedervetil. Från år 1990 framåt bygger databasen på sökningar i biblioteksdatabaser och centrala tidskrifter, skriftserier, konferenspublikationer m.m. inom området. Årliga bibliografier och litteraturkrönikor med lingvistisk litteratur har genomgåtts, och därutöver har flera forskare bidragit med sina publikationsförteckningar. Också tiden före 1990 har i viss mån kompletterats, bl.a. med litteratur om tvåspråkighet.

Databasen uppdateras regelbundet och en förfrågan om nya publikationer skickas ut årligen via Nordist-list. Kommentarer eller synpunkter på databasen samt uppgifter om de nya böcker och artiklar som ännu inte kommit med tas gärna emot av SLS arkiv.


Kielipalstat (ruotsiksi)

Svenskan i Finland har genom tiderna behandlats i språkspalter i flera olika tidningar. Här är några av dem:


Björn Petterssons språkspalter i Nya Pressen på 1950-talet

Carl-Eric Thors språkspalter i Vasabladet ("Språkvårdsspalten" 1966–1973, "Ord om ord" 197–1980)

Carl-Eric Thors språkspalter i Hufvudstadsbladet ("Modern svenska" 1971–1978, "Torsdag med Thors" 1978–1985)

Mikael Reuters språkspalt Språklådan i Suomen sanoma – Finlandsnytt 1975–1988

Myndigheternas Svenska i Officiella tidningen 1990–

Reuters rutor i Hufvudstadsbladet 1986–2013

Språkörat i Finlands kommuntidning 1993–2003

Rune Skogbergs språkspalter i Forum för ekonomi och teknik 1995–1996

Nancys språklådor i Löntagaren 1998–2011


Språkinstitutets svenska avdelning skriver dessutom ett flertal språkspalter i dagstidningar och tidskrifter.


Se dessutom informationsbladen:

Rundradions språkbrev 1998–2002

Språkråd från Statsrådets svenska språknämnd


Se även:

Nättidskriften Nordiska Språk

Webbplatsen Mediespråk