Haku

Kartanot-tietokanta

Tietokannan tiedot kartanoarkistoista ja -kirjastoista perustuvat osaksi maamme kartanoiden omistajille keväällä 2011 lähetettyyn kyselyyn, minkä lisäksi osa tiedoista on julkisista arkistoista. Tietokanta on yleisluettelo, josta saa tutkimustarkoituksiin perustiedot aineistotyypistä ja ajanjaksosta, jonka aineisto kattaa, sekä aineiston määrästä. Myös kartanoihin liittyviä suku- ja henkilöarkistoja kootaan tietokantaan, joka tällä hetkellä (v. 2016) sisältää tietoja 110 kartanosta. Tiedot kartanoarkistoista ja kirjastoista viedään tietokantaan omina kokonaisuuksinaan, jolloin sama kartano voi esiintyä tietokannassa useamman kerran.

Työryhmä kerää jatkuvasti tietoja kartanoiden kirjakokoelmista ja arkistoista sekä yksityisiltä että julkisilta omistajilta. Tietokantaan tullaan viemään tietoja myös museoiden ja maakunta-arkistojen aineistoista. Kokoelmatiedot näytetään verkossa vain kartanonomistajan luvalla. Omistajatiedot eivät ole nähtävissä.

Tietokanta toimii mm. historian ja kulttuurihistorian tutkijoiden apuna ja siitä voi olla hyötyä myös sukututkimukselle. Tietokannassa esiintyvä aineistotieto ei automaattisesti merkitse sitä, että tutkijalla on pääsy ko. kartanoon. Saadakseen aineiston käyttöönsä on siitä kiinnostuneen ensin käännyttävä projektiryhmän yhteyshenkilön puoleen sillä omistajien tietoja ei julkaista verkossa.

Yhteydenotot:

Martin Ginström, bibliotekarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

tfn 040 727 3910, martin.ginstrom@sls.fi


Kartanot-tietokantaan


Esittely: Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan-projekt 2010-2014

Suomen kartanot ovat tärkeä osa kulttuuriperintöämme ja niiden arkistoilla ja kirjakokoelmilla on keskeinen merkitys maamme historian tutkimuksessa. Kartanoarkistoja ja kirjakokoelmia säilytetään kartanoissa ympäri maata ja lisäksi niitä on useissa julkisissa arkistoissa ja kirjastoissa. Myös monet arkistoissa ja kirjastoissa säilytettävät suku- ja henkilöarkistot sisältävät kartanoihin liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. Kokonaiskuva säilyneen aineiston luonteesta ja mahdollisesta tutkimuskäyttöön saattamisesta on toistaiseksi puuttunut.

Kartanoiden arkistoja ja kirjakokoelmia kartoittamaan ja niiden säilyttämistä edistämään perustettiin syksyllä 2010 kaksikielinen yhteishanke Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan. Hankkeen perustivat Svenska litteratursällskapet i Finland, Ritarihuone, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Åbo Akademin kirjasto. Tavoitteena oli rohkaista kartanoiden omistajia arkistojensa ja kirjakokoelmiensa hoitoon sekä kerätä tietoja aineistoista koko maan kattavaan tietokantaan tutkimusta varten. Tarvittaessa projektiryhmän puoleen voi kääntyä ja saada neuvontaa arvioitaessa arkistojen ja kirjakokoelmien kuntoa sekä toimenpidetarpeita.

Projektiryhmä lähetti 2011–2014 kyselyitä Suomen kartanoiden omistajille kartoittaakseen kartanoissa säilytettävää aineistoa. Saadut tiedot siirrettiin Kartanot-tietokantaan.

Projekti päätettiin Ritarihuoneella 2. joulukuuta 2014 pidetyllä teemapäivällä. Kyselyyn voi edelleen vastata joko verkossa tai kirjeitse. Vastaukset pyydetään lähettämään Svenska litteratursällskapet i Finland:ille.


Hakuvihjeitä

Haku voi kohdistua samalla kertaa yhteen tai useampaan kenttään. Tiedot on syötetty tietokantaan pääosin ruotsiksi, mutta tietoja on myös suomeksi. Toistaiseksi haku on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi, jotta saataisiin kattava tulos.

Haun tulos näytetään luettelona. Juoksevaa numeroa klikkaamalla saa esiin arkiston tai kirjaston kuvauksen.

Kartano: Huom. Joillakin kartanoilla on erilaiset ruotsin- ja suomenkieliset nimet.

Paikkakunta: Paikannimet annetaan ensisijaisesti ruotsinkielisinä. Jotkut paikannimet voivat esiintyä myös suomenkielisinä.

Tidsperiod: Haku voi kohdistua joko tiettyyn vuosilukuun tai ajanjaksoon.

Innehåll: Arkiston tai kirjaston sisältöä on kuvattu joko ruotsiksi tai suomeksi. Sanahakuja voi tehdä tässä kentässä, kun muita hakusanoja ei ole tiedossa.

Ämnesord: YSA-asiasanasto (Yleinen suomalainen asiasanasto, Kansalliskirjasto) on käytettyjen asiasanojen osalta ohjeellinen.

Ägare: Organisaation nimi (Svenska litteratursällskapet i Finland, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Åbo Akademin kirjasto). Yksityisen omistajan nimeä ei voi käyttää hakuterminä. Yksityisomistuksessa olevien kartanoiden kohdalla ilmoitetaan ainoastaan ”privat ägo”.