Haku

Jarl Pousarin kirjakokoelma

Fil. maist Jarl Pousar (1941–2004) oli kirjastonhoitaja, Helsingin tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen johtaja, bibliofiili ja kirjojen keräilijä. Hänen kiinnostuksen kohteenaan olivat kauniit kirjat ja niteet, eritoten 1800-luvun kustantajan sidokset.


Vuonna 1998 Pousar lahjoitti suuren osan kokoelmastaan Svenska litteratursällskapet i Finlandille. Kokoelmassa on noin 2 500 teosta eri maista ja eri vuosisadoilta. Kokoelma sisältää tieteellistä kirjallisuutta, muun muassa teologian ja humanististen tieteiden alalta, matkakuvauksia, kaunokirjallisuutta, lastenkirjoja, virsikirjoja ja karttoja. Noin kaksi kolmasosaa kokoelmasta on kustantajan sidoksia. Suurin osa kirjoista on peräisin Suomesta, Ruotsista ja Saksasta, mutta mukana on myös aineistoa Tanskasta, Ranskasta ja Britanniasta.


Kirjakokoelmalle on luotu oma tietokanta. Tietokannassa on tavanomaisten bibliografisten tietojen lisäksi kuvaukset kirjojen sidoksista sekä kirjahistoriallisesti kiinnostavaa tietoa. Tietokannassa on kuvat kaikista niteistä, nimilehdistä, kuviollisista etulehtipapereista, säilyneistä alkuperäisistä päällyksistä ja päätykuvioista. Luettelon on laatinut Anna Perälä, joka on kuvannut kokoelman kirjahistoriallisia yhteyksiä runsaasti kuvia sisältävässä kirjassaan Vackert, vittert, lärt, jossa perehdytään erityisesti suomalaisiin niteisiin.


Toistaiseksi tietokantahakuja voi tehdä vain ruotsiksi tai englanniksi.

Anna Perälä: Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. ISBN 978-951-583-214-6.


Gå till databasen Jarl Pousar


Tietokannan kuvituksesta (ruotsiksi)

För samtliga inbundna böcker finns det en bild på titelsidan, ifall den finns kvar. Likaså finns det en bild av frampärmen, vanligen med ryggen synlig. Bakpärmen är avbildad ifall den har någon dekor (bortsett från linjeramar) som avviker från frampärmen.

Det finns bilder på mönstrade försätts. I några fall förekommer även bilder av oarbetade försätts, exempelvis för att visa ornerade inslag eller ex-libris. Det finns dessutom bilder på medbundna originalomslag och frontespis.

Bilder på snitten finns då snittet är ovanligt.


Tietoa hakukentistä (ruotsiksi)

Författare

Omfattar även författare och redaktörer till antologier, poesisamlingar et dyl.

Tryckår

Det är är möjligt att göra sökningar utgående från en viss tidsperiod enligt årtiondet eller århundradet, t.ex. 187 (1870-talet) eller 17 (1700-talet). Man kan också avgränsa perioden t.ex. på följande sätt 1880... 1905. Utgåvor utan angivet tryckår märks med s.a. (sine anno). Tryckåret utgående från uppgifter ur andra källor anges i klammer, exempelvis s.a. [1872] eller s.a. [1890-talet].

Tryckort

Tryckort och land enligt de nutida gränserna (se lista över länderna). Ort anges i den form den förekommer i boken samt i parentes i dess nutida svenska form.

Planscher

Fältet innehåller uppgifter om separat tryckta bilder, kartor eller andra bilagor som införlivats i volymen. Uppgifterna enligt signeringar, i fall de har gått att tolka, alternativt andra uppgifter som finns i boken. I vissa fall enligt övriga källor.

Visuella medverkare

Illustratörer, gravörer och konstnärer som komponerat pärmar och omslag. Omfattar också inrättningar som xylografiska ateljéer, litografiska anstalter m.m. Uppgifterna oftast enligt signeringar eller andra uppgifter som finns i böckerna.

Uppdragsgivarens hemland

Med uppdragsgivaren menas ett förlag, en kommissionär, bokhandel eller privatperson som gett som uppdrag att binda verket. Med hemland menas landet, enligt nutida gränser, där uppdrags givaren huvudsakligen bott eller varit verksam.

Bokbindare/Bokbinderi

Det går att söka på bokbindarens/bokbinderiets namn och/eller ort. Uppgifterna baserar sig på signering eller andra uppgifter som går att finna i boken. Det går även att leta efter form på signeringen d.v.s. etikett, blindtryckt, tryckt, guldtryckt, stämplad, i kolofon, anteckning. I några fall anges bokbinderiet enligt Anna Peräläs slutledningar.

Bandbeskrivning & Rygg

I fälten får man fram uppgifter om bandtyp, material, teknik, stil och dekor. Med bokband menas man också häftade upplagor. I fältet för Bandbeskrivning kan man också göra sökningar på försätts. Ifall enskilda böcer eller delar av böcker är sammanbundna i ett bokband förekommer bokbandsbeskrivningen endast i samband med det första verket i volymen.

Färgade/Dekorerade snitt

Beskrivning över bearbetade snitt.

Proveniens

Uppgifter om tidigare ägare före Jarl Pousar kan sökas enligt namn eller specifika sökord (se lista över sökord).

Anmärkningar

Innehåller varierande uppgifter gällande bl.a.

 • innehållet, exempelvis titlar på olika skådespel i volymen, tryckta dedikationer, förord, musikbilagor eller noter, imprimatur (trycktillstånd), listor över subskribenter, annonser, reklamer, m.m.
 • blad eller ark som saknas, felaktig paginering, m.m.
 • tryckta priser
 • typografi
 • pseudonymer
 • anteckningar i boken
 • uppgifter om tillkomsthistoria
 • hänvisningar till bibliografier

Hakutermejä (ruotsiksi)
Förlagsort och Uppdragsgivarens hemland

Länder

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Förenta staterna
 • Italien
 • Lettland
 • Nederländerna
 • Norge
 • Ryssland
 • Schweiz
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike
Planscher och Illustrationer

Teknik

 • autotypi
 • etsning
 • flerfärgstryck
 • färglitografi
 • färgtryck
 • kolorera/d, -t
 • koppargravyr
 • litografi
 • ljustryck
 • stålstick
 • tontryck
 • träsnitt
 • xylografi
Bandbeskrivning
Bandkomplement
 • beslag
 • hörnbeslag
 • kassett
 • knytband
 • knäppe
 • pärmbeslag
 • pärmskoning
 • skyddsfodral
 • spänne
Bandtyp
 • halvband (halvklotband/med klotöverdrag, halvpergamentband, halvskinnband, med pappersöverdrag)
 • helband (helklotband, helskinnband)
 • pappersband
 • pergamentband
 • omslagsband
 • sammetsband
 • sidenband
 • portfölj
 • "ryggband" (klotryggband, skinnryggband)
Dekorationsteknik
 • batik
 • blindtryck
 • blindpressa/d, -t
 • broderad
 • chagrinera/d, -t
 • färgtryck
 • guldtryck
 • gyllenläderstil
 • högrelief
 • iristryck
 • karmarmorera/t, -de
 • kattuntryck
 • kolorerad
 • lackera/d, -t
 • monterad
 • målad
 • mönsterpressa/d, -t
 • pappersmosaik
 • plattryck
 • pressa/d, -t
 • rullpressad
 • skinnmosaik
 • sprängt
 • stämplad, -lat
 • tryckt
Material
 • celluloid
 • elfenben
 • guld
 • klot
 • metall
 • mässing
 • papper
 • pergament
 • pärlemor
 • sammet
 • siden
 • silver
 • skinn (getskinn, kalvskinn, lammskinn, marokäng, mocka, oasis, saffian, svinskinn)
Motiv och mönster
 • à la grecque i T-form
 • ankare
 • asterisk
 • bandverk
 • bladmotiv
 • blomm/a, -or
 • blomkrans
 • blomranka
 • bård
 • cirkel
 • festong
 • filigran
 • floral
 • flätmönster
 • fåg/el, -lar
 • färg (brons, guld, metallfärg, silver, svart m.m.)
 • förlagsmärke
 • hörndekor
 • hörnstycke
 • juvelband
 • kedjemönster
 • klisterpapper
 • kors
 • krans
 • krona
 • lagerkrans
 • lambrekäng
 • lilja
 • linjeram
 • lotus
 • lyra
 • löpande hund
 • marmorer/at, -ade, -ing (agatmarmorer/at, -ade, bukettmarmorer/at, -ad, -ing, gustavmarmorer/at, -ing, kammarmarmorer/at, -ad, -ing, snäckmarmorer/at, -ad, -ing, stenmarmorer/at, -ad, -ing, tigerögamarmorer/at, -ad, -ing, trämarmorer/at, -ing, vågmarmorer/at, -ade, -ing, ådermarmorer/at, -ad, -ing)
 • maskaron
 • meander
 • medaljong
 • moaré
 • mustand
 • nattvardskalk
 • nätmönster, nätarta/d, -t
 • palmett
 • porträtt
 • profil
 • rocaille
 • romb
 • räfflemönster, räffelmönstra/d, -t
 • solfjäder
 • spegel
 • spetsblad
 • trofé
 • vaggmed
 • vapen
 • vinjett
 • vinranka
 • växtornament
 • äggstav
Stilpåverkan
 • barock
 • blandstil
 • empirstil / empire
 • engelskt band
 • geometrisk stil
 • gotik / gotisk stil
 • historiserande
 • japanism
 • japansk
 • jugendstil
 • katedralstil
 • klassicism / klassicistisk stil
 • nybarock
 • nyklassicis/m, -tisk
 • nyrenässans
 • nyrokoko
 • oriental
 • osymmetrisk
 • renässans
 • rokoko
 • romantisk
 • solfjäderstil
 • spegelband
Rygg
Dekorationsteknik
 • blindtryck
 • blindpressat
 • chagrinera/d, -t
 • färgtryck
 • guldtryck
 • högrelief
 • ackera/t, de
 • målad
 • mönsterpressa/d, -t
 • pappersmosaik
 • pressa/d, -t
 • skinnmosaik
 • sprängt
 • stämpla/d, -t
 • tryckt
Motiv och mönster
 • à la grecque i T-form
 • ankare
 • asterisk
 • bandverk
 • bladmotiv
 • blomm/a, -or
 • blomranka
 • bård
 • cirkel
 • festong
 • filigran
 • floral
 • flätmönster
 • fåg/el, -lar
 • färg (guld, silver, svart m.m.)
 • förlagsmärke
 • hörndekor
 • juvelband
 • kedjemönster
 • kors
 • krans
 • krona
 • lagerkrans
 • lambrekäng
 • lilja
 • linjeram
 • lotus
 • lyra
 • löpande hund
 • marmorer/at, -ade, -ing
 • maskaron
 • meander
 • medaljong
 • moaré
 • mustand
 • nattvardskalk
 • nät
 • palmett
 • profil
 • rocaille
 • romb
 • räff/el, -lad
 • räffelmönst/er, -rad, -rat
 • solfjäder
 • spegel
 • spetsblad
 • stämp/el, -lar, -t
 • trofé
 • vaggmed
 • vapen
 • vinjett
 • vinranka
 • växtornament
 • äggstav
Stilpåverkan
 • barock
 • empirstil
 • geometrisk stil
 • gotisk stil
 • jugendstil
 • nyklassicism
 • nyrenässans
 • nyrokoko
 • oriental
 • renässans
 • romantisk stil
Typ
 • böjlig rygg
 • fast rygg
 • lös rygg
 • slät rygg
 • styv rygg
Färgade/dekorerade snitt
 • ciselera/t, -ade
 • grafit
 • guld
 • kammarmorerat
 • klistersnitt
 • marmorer/at, -ade
 • oskur/et, -na
 • putsa/t, -de
 • schablonerat
 • skimmersnitt
 • sprängt
 • ådermarmorer/at, -ade, -ing
Proveniens
 • anteckning
 • arkivuppgift
 • dedikation
 • etikett
 • exlibris
 • faktura
 • namnteckning
 • pärmexlibris
 • ryggexlibris
 • stämpel

Muita hakuvinkkejä (ruotsiksi)

Databasen klarar endast av att göra sökningar med rättstavade ord. Det går bra att utelämna slutet på orden för att på så vis få med alla böjningsvariationer i sökningsresultatet.

Om beskrivningen av ett band endast innehåller information om att boken är sammanbunden med en eller flera andra böcker, sök efter dessa (oftast den förstnämnda) för att komma åt den fullständiga beskrivningen av bokbandet.

Genom att använda *""* går det att söka inom ord, till exempel ger sökningen *"klot"* i fältet Bandbeskrivning alla band där ordet klot förekommer i beskrivningen.

Det är möjligt att söka i flera fält på en gång för att avgräna sökningen mer.