Haku

SLS specialregister

Foto: En man sitter och arbetar vid ett skrivbord. ÖTA 295 foto 2193 Selim Björses arkiv. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Specialregistren uppdateras inte och är inte heltäckande, men de kan fungera som ett bra sätt att få en överblick över materialet.

Register i Helsingfors


Folktroregister

Folktroregistret omfattar folktro och folksed i SLS folkloristiska handskriftsmaterial, avskriven eller noterad på kort. Också det material som har publicerats i samlingsverket Finlands svenska folkdiktning ingår. Registret består av ca 60 000 kort. Folktron och folksederna är systematiserade tematiskt och topologiskt.

Huvudgrupperna är:

 • Läkekonst
 • Mytologisk tradition
 • Folktro om naturen
 • Folktrons och folksedens allmänna former och kategorier
 • Näringar och hushållning
 • Människans liv
 • Årets fester
 • Historisk tradition

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Visregister

Visregistret omfattar visor i SLS folkloristiska handskriftsmaterial, också det material som publicerats i samlingsverket Finlands svenska folkdiktning. Visorna återges på kort med en vers eller några rader, uppgifter om antal verser och om det förekommer en upptecknad melodi. Registret består av ca 21 000 kort. Visorna är systematiserade alfabetiskt och typologiskt.

Huvudgrupperna typologiskt är:

 • Ballader
 • Sånglekar
 • Sjömansvisor
 • Kärleksvisor
 • Skämtvisor
 • Religiösa visor
 • Visor om fattigdom, elände, nöd, sorg, ensamhet och död
 • Nödårsvisor
 • Visor om olyckor och brott
 • Fångvisor
 • Emigrantvisor
 • Fosterländska sånger
 • Hembygdssånger
 • Visor om hemmet
 • Visor om barndomen och barndomshemmet
 • Visor om mor och far
 • Visor om ungdomstiden
 • Visor om livets gång, levnadsöden
 • Visor om livsfilosofi och levnadsvisdom
 • Visor om människolivet allegoriskt
 • Visor med lyrisk stämning, naturmotiv
 • Serenader, kanonsånger
 • Visor med fågelmotiv
 • Gratulationsvisor
 • Bröllopsvisor
 • Visor vid begravning, konfirmation, tillfällighetsdiktning
 • Visor om årstiderna
 • Visor om årets fester
 • Visor om veckans dagar, månaderna
 • Visor om njutningsmedel
 • Nykterhet kontra dryckenskap
 • Dryckesvisor
 • Soldatvisor, krigsvisor, visor om fred
 • Visor om historiska händelser
 • Visor om historiska personer
 • Nidvisor
 • Politiska visor
 • Ortsvisor
 • Visor om olika yrkesgrupper
 • Rallarvisor
 • Väktarrop
 • Sångtravestier
 • Arbetssånger, visor om olika arbeten
 • Skolsånger, studentsånger
 • Pedagogiska visor, livsvisdom
 • Barnvisor
 • Marscher
 • Gånglåtar
 • Danstrallar
 • Schlagers
 • Valser
 • Operettmelodier
 • Visor om djur
 • Visor om fortskaffningsmedel
 • Visor om kortspel
 • Visor om sparsamhet och pengar
 • Visor om näcken, sjöjungfrun
 • Visor om landsbor kontra stadsbor
 • Visor om prostitution
 • Visor om kvinnan
 • Visor om ungkarlar och gammelpigor
 • Visor om zigenare och tattare
 • Berättande visor
 • Scoutsånger
 • Lotteri- och teatervisor
 • Visor av kända upphovsmän
 • Övriga visor

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Det kompletteras av mindre register över vismelodier, över inspelade visor och av förteckningen Hur börjar visan/Vad heter visan. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Ramsregister

Ramsregistret omfattar ramsor i SLS folkloristiska handskriftsmaterial. Ramsorna är avskrivna på kort och systematiserade tematiskt. Registret består av ca 5000 kort.

Huvudgrupperna är:

 • Lekar med små barn
 • Fingrarnas och tårnas namn
 • När barn vill höra en saga
 • När barn vill höra en gåta
 • Knappräkningar
 • Svåra ljudgrupper
 • Auktions- och övriga kungörelser
 • Efterlysningar, bakvänt tal
 • Kedjeramsor, minnesprov
 • Bokstavsrim, alfabetsrim
 • Frågor och svar
 • Ordlekar att stuka till varandra med
 • Namnramsor
 • Retramsor
 • Skällsord
 • Skämtböner
 • Skämtsamma tack
 • Hälsningar, utrop
 • Hejarop
 • Straffande rim, tillsägelser
 • Ramsor om djur (jfr Folktroregistret/Naturen
 • Avträdesramsor
 • Ramsor i bokpärmar, ABC-boken
 • Parodier på finska, ryska, romani, tattarspråk o.a. språk
 • Sångtravestier, sånger
 • Hoppreps- och twistramsor
 • Klapplekar
 • Kurragömmaramsor
 • Ramsor vid lekar
 • Räkneramsor
 • Exkrementramsor, "fula ramsor"
 • Ramsor om sex
 • Ramsor om yrken (jfr Ordspråk)
 • Ramsor om ålder
 • Veckans dagar, månader (jfr Folktroregistret/Årets fester
 • Ramsor vid gräl
 • Scoutramsor
 • Ramsor om kärlek
 • Tonårsramsor, friarramsor, roparvisor (jfr Folktroregistret/Livets högtider
 • Spådomsramsor
 • Orakelblommor
 • Mot hickan
 • Tröstramsor
 • Då ett barn stött sig
 • Ramsor vid instrumenttillverkning
 • Skolramsor
 • Simramsor
 • När man ber eller tar tillbaka
 • Ramsa när man har bråttom
 • Ramsor vid årsfester (jfr Folktroregistret/Årets fester
 • Ramsor i olika situationer
 • Ramsor om ålderdom
 • Ramsor om fan
 • Ramsor om klädesplagg
 • Ramsor om mat och dryck, ätande
 • Ramsor om tobak och sprit
 • Namn på kroppsdelar
 • Ramsor om gubben och gumman
 • Ramsor vid solregn
 • Ramsor om pengar, egendom, fattigdom (jfr Ordspråk)
 • Alla barnen-ramsor
 • Ramsor om olika bilmärken
 • Diverse ramsor
 • Diverse ramsor utan angiven funktion
 • Spökhistorier
 • Byramsor
 • Arbetsramsor, lockrop, slagljud, kvarnljud
 • Djurs, växters och föremåls tal
 • Telegramtexter

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Register över minnesverser

Registret omfattar minnesverser i SLS folkloristiska handskriftsmaterial. Minnesverserna är avskrivna på kort och systematiserade typologiskt i alfabetisk ordning. Registret består av ca 8000 kort.

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Gåtregister

Gåtregistret omfattar gåtor i SLS frågelista Vem kan de flesta gåtorna (SLS 756), de är avskrivna på kort och systematiserade i fem huvudgrupper. Registret består av ca 1500 kort. Ett mindre register och en förteckning med hänvisningar till anekdoter ingår.

Huvudgrupperna är:

 • Gåtor med berättande eller beskrivande innehåll
 • Sakgåtor
 • Lärogåtor och problemgåtor
 • Fyndighetsgåtor
 • Kombinationsgåtor och gåtor utan lösning

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för mer information om användningen.


Ordspråksregister

Ordspråksregistret omfattar ordspråk i SLS frågelistor Kasta inte bort gammal mans ordspråk (SLS 740) och Ordspråk om pengar (SLS 762). De är avskrivna eller noterade på kort och systematiserade typologiskt, ordspråken alfabetiskt enligt huvudord och wellerismerna enligt aktör. Registret består av ca 41 000 kort.

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Lekregister

Lekregistret består av uppgifter om lekar i SLS inspelningar och folkloristiska handskriftsmaterial, ej heltäckande. Lekarna är systematiserade alfabetiskt enligt lekens namn med en hänvisning till de samlingar där beskrivningar hittas. Registret består av ca 1100 kort.

Registret är fritt tillgängligt för arkivets kunder i Helsingfors. Kontakta SLS kundtjänst för information om användningen.


Register i Vasa


Låtkartoteket

Ett kortregister över spelmanslåtarna i Finlands Svenska Folkdiktning (FSFD), delarna VI A1 Äldre dansmelodier, VI A2 Yngre dansmelodier, VI A3 Bröllopsmusik. Låtarna är sorterade enligt uppteckningsort–låttyp– nummer. Ett hjälpmedel för den som vill hitta samtliga spelmanslåtar i FSFD som är upptecknade på en viss ort. Kartoteket är tillgängligt i SLS bibliotek i Vasa.


Sångkartoteket

Kortregister över merparten av sångerna i sångböcker i SLS bibliotek i Vasa. Sångerna kan sökas enligt titel eller textbörjan. Kartoteket är tillgängligt i SLS bibliotek i Vasa.