Sökning

FMI 393 Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA) (2010)

Samling
Intervjuer med tio medlemmar i Rockföreningen vid Åbo Akademi - RÅA ( Åbo). Jonas Ridberg gjorde intervjuerna under perioden maj-oktober 2010 för sin avhandling Pro gradu i musikvetenskap.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
11 digitala objekt
14 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 393
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2010
Laddar...