Sökning

SLS 367 Visor och spelmansmusik (1924)

Samling
Visor, spelmansmusik.

Visor med kända upphovsmän publiceras av upphovsrättsliga skäl inte på Finna. Kontakta SLS arkiv för mer information.
Samlingens omfattning
0,24 hyllmeter
1580 sidor
18 fotografier
4 arkivenheter
674 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 367
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1924