Sökning

SLS 450 Smalfilmer från Estlandsexpeditionen

Video

Filmer om folkdans och idrottslekar i Estland.

Kontext
Arkivbildare
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Arkiv eller samling
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Materialtyp
Video
Signum
SLS 450 (Unik identifiering)
SLS 450 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Filmfotograf
Ämnen
Datum
1932
Andra titlar
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Samlingens omfattning
Rörlig bild 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Lilla Rågö, Harju län, Estland
Estland, Estland
Annat relaterat material

Smalfilmer från Estlandsexpeditionen SLS 450

Visa hela posten