Sökning

Tillgång till arkivmaterial och böcker

De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras men för vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall. Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera med mera kan du läsa i våra arkivregler.

Våra arkiv och samlingar finns på olika ställen och framtagningstiden kan variera. Materialets placering syns i Finna.

Digitalt Materialet kan studeras i forskarsalarna på Riddaregatan 5 och på Handelsesplanaden 23 under öppethållningstiderna. En del av materialet finns tillgängligt på Finna.

Helsingfors, Magasin R Materialet kan studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5, framtagning på plats i kundtjänsten kl. 9-15.30.

Helsingfors, Magasin S Materialet kan studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5. Beställ material ett dygn i förväg, kontakta vår kundtjänst.

Helsingfors, Magasin P Materialet kan studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5. Framtagning enligt överenskommelse, kontakta vår kundtjänst.

Nationalbiblioteket Materialet kan studeras i Nationalbibliotekets specialläsesal. Beställ material ett dygn i förväg, kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst på kk-palvelu@helsinki.fi.

Vasa, magasin V Materialet kan studeras i forskarsalen på Handelsesplanaden 5. Framtagning av material från magasinet sker tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.

Söker du en bok kontakta vår kundtjänst ett dygn i förväg. Materialet kan studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.