Tillgång till arkivmaterial och böcker

De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras men för vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall. Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera med mera kan du läsa i våra arkivregler.Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Helsingfors

Våra arkiv och samlingar finns på olika ställen och framtagningstiden kan variera. Materialets placering syns i Finna.

Riddaregatan 5, framtagning på plats i kundtjänsten kl. 9-15.30. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

Snellmansgatan 13, beställ material ett dygn i förväg, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

Sarvlax gård, framtagning enligt överenskommelse, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

Nationalbiblioteket, beställ material ett dygn i förväg, kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst på kk-erik@helsinki.fi. Materialet studeras i Nationalbibliotekets specialläsesal.

Söker du en bok, kontakta vår kundtjänst ett dygn i förväg. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.


Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Vasa

Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.