Search

Jarl Pousar Database

The librarian Jarl Pousar, MSc (1941–2004), was the director of the Exchange Centre for Scientific Literature in Helsinki and a bibliophile and book collector. He was fascinated by beautiful books and bindings, especially publisher’s bindings dating from the 1800s.


In 1998, Pousar donated a large portion of his collection to SLS. It comprises 2,500 volumes of scientific literature from various countries and centuries, including topics such as theology, humanities, travel literature, fiction, children’s books, psalm books and atlases. Around two thirds of the collection consists of publisher’s bindings. Most of the works are from Finland, Sweden and Germany, followed by Denmark, France and Great Britain.


A database of the works has been created. Besides ordinary bibliographical details, the database includes descriptions of bindings, as well as other information of interest to book historians. The database also contains pictures of all the bindings, title pages, patterned endpapers, surviving original dust jackets and frontispieces. The director in charge of the catalogue is Anna Perälä. In her richly illustrated book Vackert, vittert, lärt, she describes the collection in its historical context and studies the Finnish bindings in particular detail.


Anna Perälä: Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. ISBN 978-951-583-214-6.


Search the Jarl Pousar Database


About the pictures in the database (in Swedish)

För samtliga inbundna böcker finns det en bild på titelsidan, ifall den finns kvar. Likaså finns det en bild av frampärmen, vanligen med ryggen synlig. Bakpärmen är avbildad ifall den har någon dekor (bortsett från linjeramar) som avviker från frampärmen.

Det finns bilder på mönstrade försätts. I några fall förekommer även bilder av oarbetade försätts, exempelvis för att visa ornerade inslag eller ex-libris. Det finns dessutom bilder på medbundna originalomslag och frontespis.

Bilder på snitten finns då snittet är ovanligt.


About the search fields

Författare

Omfattar även författare och redaktörer till antologier, poesisamlingar et dyl.

Tryckår

Det är är möjligt att göra sökningar utgående från en viss tidsperiod enligt årtiondet eller århundradet, t.ex. 187 (1870-talet) eller 17 (1700-talet). Man kan också avgränsa perioden t.ex. på följande sätt 1880... 1905. Utgåvor utan angivet tryckår märks med s.a. (sine anno). Tryckåret utgående från uppgifter ur andra källor anges i klammer, exempelvis s.a. [1872] eller s.a. [1890-talet].

Tryckort

Tryckort och land enligt de nutida gränserna (se lista över länderna). Ort anges i den form den förekommer i boken samt i parentes i dess nutida svenska form.

Planscher

Fältet innehåller uppgifter om separat tryckta bilder, kartor eller andra bilagor som införlivats i volymen. Uppgifterna enligt signeringar, i fall de har gått att tolka, alternativt andra uppgifter som finns i boken. I vissa fall enligt övriga källor.

Visuella medverkare

Illustratörer, gravörer och konstnärer som komponerat pärmar och omslag. Omfattar också inrättningar som xylografiska ateljéer, litografiska anstalter m.m. Uppgifterna oftast enligt signeringar eller andra uppgifter som finns i böckerna.

Uppdragsgivarens hemland

Med uppdragsgivaren menas ett förlag, en kommissionär, bokhandel eller privatperson som gett som uppdrag att binda verket. Med hemland menas landet, enligt nutida gränser, där uppdrags givaren huvudsakligen bott eller varit verksam.

Bokbindare/Bokbinderi

Det går att söka på bokbindarens/bokbinderiets namn och/eller ort. Uppgifterna baserar sig på signering eller andra uppgifter som går att finna i boken. Det går även att leta efter form på signeringen d.v.s. etikett, blindtryckt, tryckt, guldtryckt, stämplad, i kolofon, anteckning. I några fall anges bokbinderiet enligt Anna Peräläs slutledningar.

Bandbeskrivning & Rygg

I fälten får man fram uppgifter om bandtyp, material, teknik, stil och dekor. Med bokband menas man också häftade upplagor. I fältet för Bandbeskrivning kan man också göra sökningar på försätts. Ifall enskilda böcer eller delar av böcker är sammanbundna i ett bokband förekommer bokbandsbeskrivningen endast i samband med det första verket i volymen.

Färgade/Dekorerade snitt

Beskrivning över bearbetade snitt.

Proveniens

Uppgifter om tidigare ägare före Jarl Pousar kan sökas enligt namn eller specifika sökord (se lista över sökord).

Anmärkningar

Innehåller varierande uppgifter gällande bl.a.

 • innehållet, exempelvis titlar på olika skådespel i volymen, tryckta dedikationer, förord, musikbilagor eller noter, imprimatur (trycktillstånd), listor över subskribenter, annonser, reklamer, m.m.
 • blad eller ark som saknas, felaktig paginering, m.m.
 • tryckta priser
 • typografi
 • pseudonymer
 • anteckningar i boken
 • uppgifter om tillkomsthistoria
 • hänvisningar till bibliografier

Search terms: (in Swedish)
Förlagsort och Uppdragsgivarens hemland

Länder

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Förenta staterna
 • Italien
 • Lettland
 • Nederländerna
 • Norge
 • Ryssland
 • Schweiz
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike
Planscher och Illustrationer

Teknik

 • autotypi
 • etsning
 • flerfärgstryck
 • färglitografi
 • färgtryck
 • kolorera/d, -t
 • koppargravyr
 • litografi
 • ljustryck
 • stålstick
 • tontryck
 • träsnitt
 • xylografi
Bandbeskrivning
Bandkomplement
 • beslag
 • hörnbeslag
 • kassett
 • knytband
 • knäppe
 • pärmbeslag
 • pärmskoning
 • skyddsfodral
 • spänne
Bandtyp
 • halvband (halvklotband/med klotöverdrag, halvpergamentband, halvskinnband, med pappersöverdrag)
 • helband (helklotband, helskinnband)
 • pappersband
 • pergamentband
 • omslagsband
 • sammetsband
 • sidenband
 • portfölj
 • "ryggband" (klotryggband, skinnryggband)
Dekorationsteknik
 • batik
 • blindtryck
 • blindpressa/d, -t
 • broderad
 • chagrinera/d, -t
 • färgtryck
 • guldtryck
 • gyllenläderstil
 • högrelief
 • iristryck
 • karmarmorera/t, -de
 • kattuntryck
 • kolorerad
 • lackera/d, -t
 • monterad
 • målad
 • mönsterpressa/d, -t
 • pappersmosaik
 • plattryck
 • pressa/d, -t
 • rullpressad
 • skinnmosaik
 • sprängt
 • stämplad, -lat
 • tryckt
Material
 • celluloid
 • elfenben
 • guld
 • klot
 • metall
 • mässing
 • papper
 • pergament
 • pärlemor
 • sammet
 • siden
 • silver
 • skinn (getskinn, kalvskinn, lammskinn, marokäng, mocka, oasis, saffian, svinskinn)
Motiv och mönster
 • à la grecque i T-form
 • ankare
 • asterisk
 • bandverk
 • bladmotiv
 • blomm/a, -or
 • blomkrans
 • blomranka
 • bård
 • cirkel
 • festong
 • filigran
 • floral
 • flätmönster
 • fåg/el, -lar
 • färg (brons, guld, metallfärg, silver, svart m.m.)
 • förlagsmärke
 • hörndekor
 • hörnstycke
 • juvelband
 • kedjemönster
 • klisterpapper
 • kors
 • krans
 • krona
 • lagerkrans
 • lambrekäng
 • lilja
 • linjeram
 • lotus
 • lyra
 • löpande hund
 • marmorer/at, -ade, -ing (agatmarmorer/at, -ade, bukettmarmorer/at, -ad, -ing, gustavmarmorer/at, -ing, kammarmarmorer/at, -ad, -ing, snäckmarmorer/at, -ad, -ing, stenmarmorer/at, -ad, -ing, tigerögamarmorer/at, -ad, -ing, trämarmorer/at, -ing, vågmarmorer/at, -ade, -ing, ådermarmorer/at, -ad, -ing)
 • maskaron
 • meander
 • medaljong
 • moaré
 • mustand
 • nattvardskalk
 • nätmönster, nätarta/d, -t
 • palmett
 • porträtt
 • profil
 • rocaille
 • romb
 • räfflemönster, räffelmönstra/d, -t
 • solfjäder
 • spegel
 • spetsblad
 • trofé
 • vaggmed
 • vapen
 • vinjett
 • vinranka
 • växtornament
 • äggstav
Stilpåverkan
 • barock
 • blandstil
 • empirstil / empire
 • engelskt band
 • geometrisk stil
 • gotik / gotisk stil
 • historiserande
 • japanism
 • japansk
 • jugendstil
 • katedralstil
 • klassicism / klassicistisk stil
 • nybarock
 • nyklassicis/m, -tisk
 • nyrenässans
 • nyrokoko
 • oriental
 • osymmetrisk
 • renässans
 • rokoko
 • romantisk
 • solfjäderstil
 • spegelband
Rygg
Dekorationsteknik
 • blindtryck
 • blindpressat
 • chagrinera/d, -t
 • färgtryck
 • guldtryck
 • högrelief
 • ackera/t, de
 • målad
 • mönsterpressa/d, -t
 • pappersmosaik
 • pressa/d, -t
 • skinnmosaik
 • sprängt
 • stämpla/d, -t
 • tryckt
Motiv och mönster
 • à la grecque i T-form
 • ankare
 • asterisk
 • bandverk
 • bladmotiv
 • blomm/a, -or
 • blomranka
 • bård
 • cirkel
 • festong
 • filigran
 • floral
 • flätmönster
 • fåg/el, -lar
 • färg (guld, silver, svart m.m.)
 • förlagsmärke
 • hörndekor
 • juvelband
 • kedjemönster
 • kors
 • krans
 • krona
 • lagerkrans
 • lambrekäng
 • lilja
 • linjeram
 • lotus
 • lyra
 • löpande hund
 • marmorer/at, -ade, -ing
 • maskaron
 • meander
 • medaljong
 • moaré
 • mustand
 • nattvardskalk
 • nät
 • palmett
 • profil
 • rocaille
 • romb
 • räff/el, -lad
 • räffelmönst/er, -rad, -rat
 • solfjäder
 • spegel
 • spetsblad
 • stämp/el, -lar, -t
 • trofé
 • vaggmed
 • vapen
 • vinjett
 • vinranka
 • växtornament
 • äggstav
Stilpåverkan
 • barock
 • empirstil
 • geometrisk stil
 • gotisk stil
 • jugendstil
 • nyklassicism
 • nyrenässans
 • nyrokoko
 • oriental
 • renässans
 • romantisk stil
Typ
 • böjlig rygg
 • fast rygg
 • lös rygg
 • slät rygg
 • styv rygg
Färgade/dekorerade snitt
 • ciselera/t, -ade
 • grafit
 • guld
 • kammarmorerat
 • klistersnitt
 • marmorer/at, -ade
 • oskur/et, -na
 • putsa/t, -de
 • schablonerat
 • skimmersnitt
 • sprängt
 • ådermarmorer/at, -ade, -ing
Proveniens
 • anteckning
 • arkivuppgift
 • dedikation
 • etikett
 • exlibris
 • faktura
 • namnteckning
 • pärmexlibris
 • ryggexlibris
 • stämpel

Other search tips (in Swedish)

Databasen klarar endast av att göra sökningar med rättstavade ord. Det går bra att utelämna slutet på orden för att på så vis få med alla böjningsvariationer i sökningsresultatet.

Om beskrivningen av ett band endast innehåller information om att boken är sammanbunden med en eller flera andra böcker, sök efter dessa (oftast den förstnämnda) för att komma åt den fullständiga beskrivningen av bokbandet.

Genom att använda *""* går det att söka inom ord, till exempel ger sökningen *"klot"* i fältet Bandbeskrivning alla band där ordet klot förekommer i beskrivningen.

Det är möjligt att söka i flera fält på en gång för att avgräna sökningen mer.