Sökning

Dagstidningar

Dagstidningar i Nationalbibliotekets Digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi

  • • Genom länken kommer du åt alla svenskspråkiga dagstidningar fram till 31.12.1949.
  • • Alla dagstidningar till och med 2018 finns tillgängliga i kundtjänsten vid Svenska litteratursällskapets arkiv (sls.fi) i Helsingfors, Riddaregatan 5 och Vasa, Handelsesplanaden 23.
  • • Allt digitaliserat material är tillgängligt på Nationalbiblioteket samt vid andra friexemplarsbibliotek runt om i landet.

Här kan du bekanta dig med förteckningen över tidningssignaturer.

SLS har mottagit Pressarkivföreningen r.f.:s arkiv som donation. Donationen innefattar Brages pressarkivs urklippssamling. Materialet hämtas fram till SLS forskarsal i Helsingfors fr.o.m. hösten under den sista hela veckan i respektive månaden med en början vecka 39 den 23.9. Följande veckor 2024 och början av 2025 då urklippen kan läsas i forskarsalen är: 43, 48, 52, 5, 9, och 13.