Sökning

ÖTA 116 Traditionsmotiv på postkort

Samling
Postkortssamling ordnad enligt motiv. Julkort, påskkort.
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
6 arkivenheter
Språk
svenska
engelska
danska
finska
Signum ÖTA 116
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.