Sökning

ÖTA 120 Familjen Linds arkiv (1860-2001)

Arkiv

Brev, dokument, fotografier, urklipp.

Personer
Signum
ÖTA 120
Ämnen
Samlingens omfattning
1,62 hyllmeter
1161 fotografier
180 digitala objekt
27 arkivenheter
6161 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1860-2001

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.