Sökning

ÖTA 187 Tjöck skyddskårs arkiv (1917-1939)

Arkiv

Brevkoncept och andra koncept 1922-1936, inkomna brev 1919-1936, tidningsurklipp 1935-36, inkomna cirkulär 1919-1936, verifikat 1919-1936, småtryck 1917-1939, måltavlor.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 187
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
6 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1917-1939