Sökning

ÖTA 213 Hjördis Sjöbergs arkiv (1907-1975)

Arkiv

146 brev, 16 fotografier från vasaemigrant i Australien till Replot åren 1927-1934 och till Göteborg 1974-75. Fotoalbum (74 fotografier) och vishäfte. Betyg, intyg, skolhäften, minnesbok, brev och kort. Arthur Sjöbergs memoarer.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 213
Ämnen
Samlingens omfattning
0,26 hyllmeter
5 arkivenheter
603 sidor
7 skisser
90 fotografier
98 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1907-1975

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.