Sökning

ÖTA 213 Hjördis Sjöbergs arkiv (1907-1975)

Arkiv
146 brev, 16 fotografier från vasaemigrant i Australien till Replot åren 1927-1934 och till Göteborg 1974-75. Fotoalbum (74 fotografier) och vishäfte. Betyg, intyg, skolhäften, minnesbok, brev och kort. Arthur Sjöbergs memoarer.
Samlingens omfattning
0,26 hyllmeter
5 arkivenheter
603 sidor
7 skisser
90 fotografier
98 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 213
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1907-1975

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.