Sökning

ÖTA 247 Kyllikki Berts arkiv (1880-1965)

Arkiv

Fotografier efter familjerna Selin, Borg och Wierimaa, bosatta bland annat i Kristinestad, Vasa, Gamla Vasa, Kauhajoki och Jakobstad kring sekelskiftet 1900. Stadsvyer, exteriörer, bostadsinteriörer och interiörer från apotek och sjukhus. Brev, postkort. Fotografer i samlingen troligen bl a Waldemar Borg och Senja Selin f. Borg.

Fotografierna finns publicerade på Finna, med några undantag.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 247
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
3 arkivenheter
330 fotografier
366 digitala objekt
4 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1880-1965
Begränsa samlingen