Sökning

ÖTA 28 Oskar Forsströms arkiv (1777-1984)

Arkiv

Sytningskontrakt, dagböcker, fotografier, emigrantbrev, skyddskårshandlingar, mattillredningshäfte, brev från Forsströms tid som elev i Vörå Krigsskola 1918, krigsbrev från 1939-44, senare korrespondens och texter om ärenden med anknytning till kriget 1918. Afskrivningsbok som använts som mattillagningshäfte med recept. Släktutredningar, Pjelax. Dagböcker, kalendrar och almanackor med anteckningar 1907-1984. Vaxdukshäfte med anteckningar om dagsverken, inkomster, utgifter.

Ett brev från år 1777 är digitaliserat, finns i Arkiva.

Personer
Signum
ÖTA 28
Ämnen
Samlingens omfattning
0,32 hyllmeter
28 digitala objekt
513 sidor
55 fotografier
8 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1777-1984

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.