Sökning

ÖTA 305 Christian Olssons samling (1859-1994)

Samling

Handlingar rörande Korsnäs skyddskår, övriga handlingar med anknytning till Korsnäs, diverse förteckningar med anknytning till Vasa, brev, tal och dikter, släktutredningar och tryckalster. Enstaka frontbrev och dokument från 1918.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
ÖTA 305
Ämnen
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
2 arkivenheter
372 sidor
4 digitala objekt
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1859-1994