ÖTA 305 Christian Olssons samling (1859-1994)

Samling
Handlingar rörande Korsnäs skyddskår, övriga handlingar med anknytning till Korsnäs, diverse förteckningar med anknytning till Vasa, brev, tal och dikter, släktutredningar och tryckalster. Enstaka frontbrev och dokument från 1918.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
2 arkivenheter
372 sidor
Språk
svenska
finska
Signum ÖTA 305
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.