Sökning

ÖTA 321 Selma Grannas arkiv (1868-1959)

Arkiv
Brev, bouppteckningar, övriga dokument. Lånekvitto 1868 ur Korsholms härads Kronobodar.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 321
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.