ÖTA 324 Dag-Bok för Fiskeri och Jaktutfärder (1930-1934)

Arkiv
Digitala kopior av två vaxdukshäften innehållande anteckningar förda av Karl Arvid Uppgård om jakt- och fiskeutfärder. Fotografier och urklipp.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
26 fotografier
28 digitala objekt
291 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 324
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1930-1934

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.