ÖTA 324 Dag-Bok för Fiskeri och Jaktutfärder (1930-1934)

Arkiv
Digitala kopior av två vaxdukshäften innehållande anteckningar förda av Karl Arvid Uppgård om jakt- och fiskeutfärder. Fotografier och urklipp.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
26 fotografier
291 sidor
SignumÖTA 324
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1930-1934