Sökning

ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry (2016)

Arkiv
Föreningens arkiv. Föreningen grundades 2003 som en fortsättning på Österbottens krigsbarnsförening och är inte längre aktiv. Föreningen var tvåspråkig.

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen, samt ÖTA 366 Brita Brandts arkiv. En del av föreningens arkiv från 1995 - 2007 förvaras vid Riksarkivet i Vasa.
Samlingens omfattning
0,35 hyllmeter
2 ljudband
33 fotografier
7 arkivenheter
Språk
svenska
finska
engelska
Signum ÖTA 330
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2016, 2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.