Sökning

ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry (2003-2016)

Arkiv

Föreningens arkiv. Föreningen grundades 2003 som en fortsättning på Österbottens krigsbarnsförening och är inte längre aktiv. Föreningen var tvåspråkig.

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen, samt ÖTA 366 Brita Brandts arkiv. En del av föreningens arkiv från 1995 - 2007 förvaras vid Riksarkivet i Vasa.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 330
Ämnen
Samlingens omfattning
0,35 hyllmeter
2 ljudband
33 fotografier
7 arkivenheter
Språk
svenska
finska
engelska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1996, 2003-2016