ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry (2016)

Arkiv
Föreningens arkiv.

Oordnat. Arkivet är under arbete, begränsad tillgänglighet.
Språk
svenska
finska
engelska
Signum ÖTA 330
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.