ÖTA 333 Självhushållning (2017)

Samling
Frågelista och intervjuer om självhushållning. 18 svar och 7 intervjuer, 75 fotografier, fältdagbok.

Materialet innehåller frågelistsvar och intervjuer som får läsas, lyssnas på och citeras under förutsättning att svararna anonymiseras. Användaren förbinder sig att inte lämna ut enskilda svarares namn i citat eller annan hänvisning till materialet.
Samlingens omfattning
0,015 hyllmeter
1 arkivenheter
100 sidor
7 ljudband
75 fotografier
82 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 333
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.