Sökning

ÖTA 340 Emil och Hilda Hannus arkiv (1882-1966)

Arkiv

Brev, postkort, handlingar och fotografier som sänts till Emil och Hilda Hannus i Kaitsor från syskon och bekanta i Amerika och Canada. I arkivet ingår en sammanställning av materialet och dess kontext.

Enges, Maj-Lis 2011: Amerikabreven. Opublicerad text.

Personer
Signum
ÖTA 340
Ämnen
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
4 arkivenheter
49 fotografier
504 sidor
Språk
svenska
engelska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1882-1966

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.