Sökning

ÖTA 340 Emil och Hilda Hannus arkiv (1882-1966)

Arkiv
Brev, postkort, handlingar och fotografier som sänts till Emil och Hilda Hannus i Kaitsor från syskon och bekanta i Amerika och Canada. I arkivet ingår en sammanställning av materialet och dess kontext.

Enges, Maj-Lis 2011: Amerikabreven. Opublicerad text.
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
4 arkivenheter
49 fotografier
504 sidor
Språk
svenska
engelska
Signum ÖTA 340
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1882-1966

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.