ÖTA 340 Emil och Hilda Hannus arkiv (1882)

Arkiv
Brev, postkort, handlingar och fotografier som sänts till Emil och Hilda Hannus i Kaitsor från syskon och bekanta i Amerika och Canada. I arkivet ingår en sammanställning av materialet och dess kontext.

Enges, Maj-Lis 2011: Amerikabreven. Opublicerad text.
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
4 arkivenheter
49 fotografier
504 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 340
SignumÖTA 340
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1882–1966