Sökning

ÖTA 355 Ann-May Carlson-Wikströms arkiv (1946-2015)

Arkiv
Skolhäften från Solf folkskola 1946-49, berättelse om uppväxten i Solf, kort och bilder med religiösa motiv, sånghäften, biobiljetter, deltagarbiljetter från sång- och musikfester samt tidningsurklipp.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 355
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1946-2015

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.