ÖTA 355 Ann-May Carlson-Wikströms arkiv

Arkiv
Skolhäften från Solf folkskola 1946-49, berättelse om uppväxten i Solf, samt kort och bilder med religiösa motiv.
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
1 arkivenheter
Signum ÖTA 355
Ämnen
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden