Sökning

ÖTA 356 Axel och Laina Laxéns arkiv (1901-1960)

Arkiv
Borgmästare Axel Laxéns och hans hustru Laina Laxéns efterlämnade handlingar. Betyg, utmärkelsebrev, utnämningsbrev, uppvaktningar, brev, urklipp och teckningar.
Samlingens omfattning
0,25 hyllmeter
4 arkivenheter
Signum ÖTA 356
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1901-1960

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.