ÖTA 356 Axel och Laina Laxéns arkiv (1901-1960)

Arkiv
Borgmästare Axel Laxéns och hans hustru Laina Laxéns efterlämnade handlingar. Betyg, utmärkelsebrev, utnämningsbrev, uppvaktningar, brev, urklipp och teckningar.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
6 arkivenheter
Signum ÖTA 356
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.