Sökning

ÖTA 39 Släkten August Jerns arkiv (1886-1973)

Arkiv
Brev, dagböcker, postkort, begravnings- och vigselinbjudningar, manuskript för predikningar, urklipp. En stor del av breven från emigranter i USA, utvandrade från Gerby, Korsholm.

Sigfrids, Elly 1987: Människor på Vesterback. Helsingfors.
Samlingens omfattning
0,28 hyllmeter
1737 sidor
6 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 39
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1886-1973

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.