Sökning

ÖTA 39 Släkten August Jerns arkiv (1886-1973)

Arkiv

Brev, dagböcker, postkort, begravnings- och vigselinbjudningar, manuskript för predikningar, urklipp. En stor del av breven från emigranter i USA, utvandrade från Gerby, Korsholm.

Se även ÖTA 211 Familjen Jern (Syring) - Järf - Sparfs (Sparvs) arkiv och ÖTA 124 Elly Sigfrids arkiv.

Sigfrids, Elly 1987: Människor på Vesterback. Helsingfors.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 39
Ämnen
Samlingens omfattning
0,28 hyllmeter
1737 sidor
6 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1886-1973