ÖTA 39 Släkten August Jerns arkiv (1886)

Arkiv
Brev, dagböcker, postkort, begravnings- och vigselinbjudningar, manuskript för predikningar, urklipp. En stor del av breven från emigranter i USA, utvandrade från Gerby, Korsholm.

Sigfrids, Elly 1987: Människor på Vesterback. Helsingfors.
Samlingens omfattning
0,28 hyllmeter
1737 sidor
6 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 39
SignumÖTA 39
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1886–1973