ÖTA 97 Folkliga berättelser från Terjärv (1995)

Samling
33 folkliga berättelser från Terjärv, insamlade och nedtecknade av Uno Johannes Sandvik, Sandvik, Terjärv. Berättelserna utskrivna av Tomi Sandvik 1995.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
38 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 97
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1995