Sökning

FMI 162 Bröllopsfester (1994-2001)

Samling
Samlingen innehåller programblad, sånghäften och fotografier från några bröllopsfester. I samlingen finns även en videoinspelning från ett dubbelbröllop.

Bergänsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 filmer
26 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 162
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.