Sökning

FMI 183 Dansorkesternoter från Vöråtrakten (1997-2004)

Arkiv

Handskrivna och tryckta dansmusiknoter. Noterna har tillhört Vöråorkestrarna Columbia och Tuna.

Signum
FMI 183
Ämnen
Samlingens omfattning
0,21 hyllmeter
6 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
1997-2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.