Sökning

FMI 221 Folkmusikhändelser 1999

Samling
Samlingen innehåller fotografier, urklipp och programblad som belyser några folkmusiksammankomster i Svenskfinland 1999. Materialet rör bl a Finlands svenska spelmansförbunds spelmansstämma i Tjöck.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Arkivbildare Spelmansrörelsen i Svenskfinland
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
26 fotografier
4 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 221
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1999

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.