Sökning

FMI 287 Greta Dahlströms fotografier (2004)

Samling

Samlingen innehåller fotografier av äldre spelmän och sångare.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
FMI 287
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
2 arkivenheter
62 digitala objekt
63 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2004