Sökning

FMI 287 Greta Dahlströms fotografier (2004)

Samling
Samlingen innehåller fotografier av äldre spelmän och sångare.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
2 arkivenheter
62 digitala objekt
63 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 287
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.