FMI 312 Spelmansstämman "Samstämt" i Jakobstad 2005

Samling
Samlingen innehåller material som rör Finlands svenska spelmansförbunds och Finlands Svenska Folkdansrings gemensamma stämma i Jakobstad 2005. Materialet omfattad ljud- och videoinspelningar, fotografier, urklipp, programblad, etc.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
2 ljudband
4 filmer
79 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 312
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.