FMI 314 Värdeladdningar om folkmusik - immateriellt kulturarv (2006)

Samling
Samlingen innehåller tre intervjuer.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
5 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 314
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2006-