FMI 328 Lågstadielärare Märta Erikssons samling (2006)

Samling
Läraren Märta Erikssons donation omfattande sång- och musikböcker samt noter.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
12 digitala objekt
32 fotografier
6 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 328
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2006, 2019