FMI 331 "Musik och människor - folkmusik från Kristinestadsnejden" (2007)

Samling
Samlingen innehåller material rörande utgivningen av folkmusikboken "Musik och människor – folkmusik från Kristinestadsnejden" (2006), redigerad av Marianne Maans. Materialet omfattar korrespondens, publiceringstillstånd samt fotografier från pressinformationstillfället som hölls i samband med publiceringen.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
10 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 331
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2007