Sökning

FMI 339 Dansorkestermusikern Bertel Norrgårds notsamling (2007-2008)

Samling
Samlingen innehåller notblad och nothäften. Bertel Norrgårds mest kända orkester Avalon bildades på 1940-talet.
Samlingens omfattning
0,985 hyllmeter
13 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 339
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2007-2008

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.