Sökning

FMI 352 Spelmansstämman på Kökar 2008

Samling
Dokumentation av Finlands svenska spelmansförbunds spelmansstämma på Kökar. Samlingen omfattar videoinspelning från huvudfesten 10.8. Dessutom hör till samlingen korrespondens, programblad samt fotografier tagna vid olika programpunkter under de tre stämmodagarna, bl a vid huvudfesten och Finlands svenska folkmusikinstituts konsert Traditionshörnan.

Jämför FMI 360 Ann-Mari Häggman dokumenterar folkmusiktillställningar och spelmän på Kökar 2008.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
49 fotografier
5 filmer
50 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 352
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2008

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.