Sökning

FMI 362 Föreningen Tondiktarna r.f.:s arkiv (1989-2009)

Arkiv
Materialet i arkivet består av föreningens handlingar från grundandet 1989 till år 2009 då föreningen upplöstes.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
64 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 362
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1989-2009

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.