Sökning

FMI 365 Vaxdukshäfte med sånger och minnen från en ynglings värnpliktstid 1941-43 (2009)

Samling
Minnen och sånger från krigstiden 1941-43 nedtecknade vid fronten, Svir, Jandeba, Aunus. I slutet av häftet finns några visor daterade 1945, Barösund.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
87 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 365
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2009

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.