FMI 387 Ung folkmusikbro (2010-2013)

Samling
Samlingen innehåller fotografier och urklipp från Leaderprojektet Ung folkmusikbro. Projektet genomfördes i Österbotten och Hälsningland och riktade sig till folkmusikintresserade ungdomar mellan 15 och 25 år.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
112 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 387
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2010-2013