FMI 397 Tor-Erik Åkermans fotosamling (2011-2015)

Samling
Tor-Erik Åkermans fotografier från olika folkmusikevenemang. Samlingen fylls på efter hand.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
161 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 397
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2011-2015