FMI 415 Sång- och musikförbundets musikdonation (2012)

Samling
Samlingen innehåller en donation överlämnad till FMI av Finlands svenska sång- och musikförbund, omfattande 3968 ljudfiler och 289 CD-skivor med finlandssvensk musik samt fotografier från överlämningstillfället. CD-skivorna överförda till fonoteket.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
26 sidor
3968 ljudband
7 digitala objekt
7 fotografier
Signum FMI 415
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2012