FMI 450 Finlands svenska folkmusikinstitut r.f.:s föreningsarkiv (1978-2008)

Arkiv
Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Språk
svenska
Signum FMI 450
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.