FMI 490 Samling efter Ekenässpelmannen Karl Holmberg (1972)

Samling
Samlingen innehåller 315 fotografier från olika folkmusik- och folkdansevenemang i Finland och Norden. I samlingen finns också noter.

Begränsad tillgänglighet. Arbete med samlingen pågår.
Samlingens omfattning
315 fotografier
Signum FMI 490
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1972-ca 1990