Sökning

FMI 496 Jacob Lassus visbok (1873-1875)

Samling
Jakob Lassus handskrivna visbok från 1873. I boken finns bland annat "Suparens visa" - en omdiktad version av Runebergs hjältedikt Soldatgossen. Visboken innehåller 98 texter. Boken skrevs på Kakola i Åbo där Jacob Lassus avtjänade ett straff som han tagit på sig.

Gun Herranen: Handbok i god och onda Tider. För den som Lyster 1873. Artikel i Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman, 2001, s. 203-212.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 496
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1873-1875