Sökning

SLS 1380 Tullöversyningsman Väinö Ferdinand Ridderströms glasplåtssamling från ca 1910-1914. (1981)

Samling

Glasplåtssamling tagen av tullöversyningsmannen V. F. Ridderström. Skildrar vyer, hem och människor i Åbo med omnejd, Mariehamn och Ekenäs samt badortsliv och turistliv i Sverige och Norge. Släktutredning av B. Lönnqvist: Väinö Ridderström. Amatörfotograf i sekelskiftets Åbo. 853 glasplåtar.

Artikel i SLS/Arkiv 8, 1981.

Personer
Signum
SLS 1380
Ämnen
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
36 sidor
871 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1981

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.