Sökning

SLS 1405 Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (1982-1988)

Samling

Fotografisamling som dokumenterar det borgerliga livet inom släkterna Blom, Palén och Holmström i Nystad, Åbo och Nagu. Innehåller dessutom inbjudningskort, friarbrev, kondoleanslista, kopior av ämbetsbetyg och släktutredning, olika utmärkelser och intyg samt broschyrer över Nystad.

Signum
SLS 1405
Ämnen
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
1 arkivenheter
1001 digitala objekt
1001 fotografier
92 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1982-1988

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.