Sökning

SLS 1859 Amerikaexpeditionen 1971

Samling

Språk- och traditionsmaterial insamlat under en expedition i Amerika. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, ljudband, emigrantförteckningar och tidningsurklipp. Reseberättelse i mapp VIII.

Amerikaexpeditionen 1971 var utsänd av Folkmålskommissionen och Folkkultursarkivet i samråd med Helsingfors universitet. Syftet med expeditionen var att tillvarata den muntliga traditionen kring utvandringen från Finland, samt att samla in ett material för undersökning av amerikasvenskt talspråk.

Läs mer om expeditionen i tidskriften Språkbruk. Språkbruk 3/2015 Lars Huldén: Vi jagade berättelser i Amerika: https://www.sprakbruk.fi/-/vi-jagade-berattelser-i-amerikaSpråkbruk 4/2015 Mikael Reuter: På en generation blev svenskan engelska: https://www.sprakbruk.fi/-/pa-en-generation-blev-svenskan-engelska?fbclid=IwAR39DPJF_BPAjcd3qZzlM1knmaQ8A9wFM0iMxZFygV8msZZuyTEdDRTwXg8

Kontext
Arkivbildare
Amerikaexpeditionen 1971
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 1859
Ämnen
Samlingens omfattning
0,96 hyllmeter
12 arkivenheter
182 fotografier
384 ljudband
417 digitala objekt
4326 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1971
Begränsa samlingen