SLS 1859 Amerikaexpeditionen 1971

Arkivsamling
Språk- och traditionsmaterial insamlat under en expedition i Amerika. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, ljudband, emigrantförteckningar och tidningsurklipp. Reseberättelse i mapp VIII.

Amerikaexpeditionen 1971 var utsänd av Folkmålskommissionen och Folkkultursarkivet i samråd med Helsingfors universitet. Syftet med expeditionen var att tillvarata den muntliga traditionen kring utvandringen från Finland, samt att samla in ett material för undersökning av amerikasvenskt talspråk.
Samlingens omfattning
0,96 hyllmeter
12 arkivenheter
182 fotografier
384 ljudband
4326 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLS 1859
SignumSLS 1859
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1971