SLS 1860 Minnesanteckningar och fotografier från segelfartyg (1995-1996)

Samling
"Reseminnen s/v Viking 1948" skriven av Björn Pettersson (mikrokort) och reprofotografier ur Walter Lindholms och Björn Petterssons samlingar från segelfartyg på 1930-1940-talen. 3 mikrofischer, 115 s.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
143 fotografier
9 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1860
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.